Portrett av Per Yngve BergListekandidag for Høyre i nannestad

 https://hoyre.no/personprofiler/per-yngve-berg/

7 grunner til å stemme på Høyre i nannestad

7 grunner-til-a-stemme-pa-hoyre-i-nannestad

Program for Nannestad Høyre

https://hoyre.no/nannestad/aktuelt/nannestad-hoyres-program-for-2023-27/